جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

افتتاحیه آزمایشگاه مجاز غذا و دارو

آزمایشگاه نانوفناوران کیان وابسته به شرکت نانونوآوران دانش پارس در تاریخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ و درحضور استاندار محترم استان قم، جناب آقای شاهچراغی، ریاست محترم غذا و داروی استان و جمعی از مسئولین به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست افتتاح شد.