میکروسکوپ

میکروسکوپ،  ابزاری است که تصاویر بزرگ­نمایی شده از اجسام کوچک را تولید می­کند و به کاربر امکان مشاهده و بررسی برای تحلیل دقیق در مقیاس مناسب را می­دهد. در واقع میکروسکوپ‌ها، از مهم‌ترین ابزارها در هر آزمایشگاه به شمار می‌آیند.

تصویر یک جسم حداقل از طریق یک عدسی در میکروسکوپ بزرگ می شود. این لنز نور را به سمت چشم خم می‌کند و باعث می‌شود یک شی بزرگتر از حد واقعی مشاهده شود. میکروسکوپ در انواع مختلف می­تواند تصویری دینامیک و یا تصویری ساکن تولید کنند.

 

پخش ویدیو

میکروسکوپ

ژنوس XSP ۱۵۰B

Coaxial coarse & fine focusing

۳ کیلوگرم