جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فتومتر

فوتومتر دستگاهی است که برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف شدت نور استفاده می‌شود. این ابزار در عکاسی، آزمایش خاک و صنعت آب استفاده می‌شود. از فتومتر برای مقایسه نور منتقل شده از دو منبع استفاده می‌شود. فتومتر ابزاری است که قدرت تابش الکترومغناطیسی را در محدوده ماورابنفش تا مادون قرمز و طیف مرئی را اندازه‌گیری می‌کند. بیشتر فتومترها با استفاده از مقاومت در برابر نور، نور را به جریان الکتریکی تبدیل می‌کنند. برای تعیین غلظت دقیق محلول‌های رنگی اغلب از روش فوتومتری استفاده می‌شود. در دستگاه فتومتر آزمایشگاهی اندازه گیری نور بر اساس اصل تضعیف نور هنگام عبور از محلول نمونه است. طیف نور به طول موج‌های ۳۹۰ تا ۷۷۰ نانومتر می‌رسد.

پخش ویدیو

فتومتر

unico

۰/۵ نانومتر

۱۵۰ وات، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز

۱۵ کیلوگرم