جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیکر ارلن

شیکر اوربیتالی، از این دستگاه جهت تکان دادن مایعات به صورت یکنواخت خطی یا اوربیتالی در بطری‌های مخصوصی مانند ارلن، بالن و… استفاده می‌کنند. کاربرد شیکر ارلن در مواقعی می‌باشد که محلول یا مخلوط مورد نظر شما باید به مدت طولانی و یکنواخت تکان داده شود. دستگاه شیکر ارلن و بالن در آزمایشگاه‌های گوناگون برای حل و مخلوط کردن بعضی از مواد و یا  اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع که قدرت تکثیر باکتری را درزمان کوتاه بالا می‌برد نیز استفاده می‌گردد.

موارد مورد استفاده از این دستگاه

  • هم‌‏خوردن و مخلوط کردن مایعات
  • اکسیژن رسانی
  • انجام واکنش هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک
  • در موارد کشت سلولی و میکروبی در آزمایشگاه‌‏های شیمی و زیست شناسی
2525-1
پخش ویدیو