جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ساکارز

کلیک کنید

ساکارز نام علمی شکر معمولی، شکر نیشکر یا شکر سفید است، این ترکیب از یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز تشکیل شده است که به یکدیگر متصل هستند.

مقدار رطوبت غالبا معیاری از پایداری و نیز مقدار کیفیت یک محصول یا غذای جامد است.

خاکستر

کلیک کنید

خاکستر  یک روش یا فرایند است که امکان تخمین مقدار کل مواد معدنی موجود در یک نمونه غذایی معمول را فراهم می‌کند. 

نسبت فروکتوز به گلوکز

کلیک کنید

 گلوکز و فروکتوز از قندهای طبیعی موجود در عسل هستند و بسته به اینکه عسل توسط زنبورعسل از چه گیاهی تهیه شده است این نسبت متفاوت است.

پروتئین

کلیک کنید

پروتئین­‌ها ترکیبات آلی پیچیده ­ای هستند که وزن مولکولی زیادی بین پانصد تا چند میلیون دارند.  

در اندازه گیری چربی به روش سوکسله ، لیپیدها به وسیله پترولیوم اتر به طریق مداوم استخراج می گردد.

دیاستاز

کلیک کنید

دیاستاز یکی از آنزیم‌های غالب در عسل می‌باشد، که در کنار آنزیم‌هایی همچون اینورتاز و گلوکز اکسیداز در طول جمع آوری و رسیدن شهد گل توسط زنبور عسل تولید می‌شود.

هیدروکسی متیل فورفورال

کلیک کنید

ترکیب شناخته شده آلی به نام ۵- هیدروکسی متیل فورفورال (HMF)، هنگام گرم شدن از طریق واکنش میلارد، با تجزیه قندهای موجود در عسل و محصولات غذایی مختلف در محیط‌های اسیدی تشکیل می‌شود. 


آنالیز های میکروبی

کپک و مخمر

کلیک کنید

کپک عنوانی کلی‌است که به همهٔ گونه‌های قارچ‌های ذره‌بینی که به صورت رشته‌های چندسلولی (که هایف نامیده می‌شود) رشد می‌کنند اطلاق می‌شود.

 

انتروباکتریاسه

کلیک کنید

انتروباکتریاسه (نام علمی: Enterobacteriaceae)  یک تیره از رده گاماپروتئوباکتریا است. این گروه از  باکتری‌های گرم منفی که بسیاری از آن‌ها زندگی همزیستی دارند گاه بیماریزا هم می‌توانند باشند مانند: سالمونلا،اشریشیا کلی، یرسینیا پستیس، شیگلا و کلبسیلا. به صورت باسیل‌های گرم منفی کوتاه هستند.

استافیلوکوکوس اورئوس

کلیک کنید

استافیلوکوکوس اورئوس خطرناک ترین باکتری‌های رایج استافیلوکوکی است. این باکتری‌های گرم مثبت، کره ای شکل (کوکسی) اغلب باعث عفونت‌های پوستی می‌شوند اما می‌توانند سبب ذات الریه، عفونت دریچه قلب و عفونت‌های استخوانی شوند.

اشرشیا کلی

کلیک کنید

اشریشیا کلی، که با نام E. coli نیز شناخته می‌شود، یک باکتری بی هوازی گرمی منفی، بی هوازی اختیاری و میله ای شکل از جنس اشریشیا است که معمولاً در روده تحتانی ارگانیسم‌های خونگرم (اندوترم) یافت می‌شود.