تجهیزات آزمایشگاه شیمی

طیف سنج دوپرتویی

کلیک کنید

  اسپکتروفتومتر دو پرتویی (با دامنه طول موج ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر) 

طیف سنج تک پرتویی

کلیک کنید

  اسپکتروفتومتر تک پرتویی (با دامنه طول موج ۳۲۵ تا ۱۰۰۰ نانومتر) 

فتومتر

کلیک کنید

فتومتر (تعیین غلظت یون‌های فلزی محلول تعیین غلظت بر اساس پارامترهای mol/L، ppm و غیره)

الایزا ریدر

کلیک کنید

الایزا ریدر (تعیین حضور آنتی‌بادی و آنتی‌ژن‌ها)

کرایوسکوپ

کلیک کنید

کرایوسکوپ (تعیین میزان آب موجود در شیر با استفاده از نقطه انجماد شیر)

رفراکتومتر

کلیک کنید

 رفراکتومتر (اندازه‌گیری میزان رطوبت مواد خوراکی)                  

رطوبت سنج

کلیک کنید

ترازوی رطوبت سنج (اندازه‌گیری میزان رطوبت نمونه با دقت توزین ۰.۰۰۱ گرم با دقت رطوبت گیری ۰.۱درصد)

سانتریفیوژ ژربر

کلیک کنید

سانتریفیوژ ژربر (اندازه‌گیری میزان چربی شیر و مجهز به سیستم کنترل دما)            

کوره الکتریکی

کلیک کنید

کوره الکتریکی (حرارت دهی در دماهای بسیار بالا انجام آزمون‌های خاکستر حداکثر دما ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد)

هدایت سنج

کلیک کنید

هدایت سنج (تعیین میزان هدایت الکتریکی محلول‌ها با قابلیت اندازه‌گیری مقاومت و دما)

ترازوی چهارصفر

کلیک کنید

ترازوی آزمایشگاهی چهار صفر (توزین دقیق نمونه‌های آزمایشگاهی با دقت ۰.۰۰۰۱ گرم)

  PH متر

هات پلیت مگنت

کلیک کنید

هات پلیت مگنت (گرم کردن و هم زدن نمونه به صورت همزمان)

حمام اولتراسونیک

کلیک کنید

حمام التراسونیک (پخش ذرات درون محلول و یکنواخت کردن آن با استفاده از امواج فراصوت)

آون (خشک کردن و استریل سازی مواد و ظروف آزمایشگاهی در دو نوع آنالوگ و دیجیتال)

پمپ خلا

کلیک کنید

                       پمپ خلا

دسیکاتور

کلیک کنید

 دسیکاتور (به منظور خشک کردن مواد به دور از رطویت)

بن ماری

کلیک کنید

بن ماری (در دو نوع دیجیتال و آنالوگ به منظور گرم کردن نمونه بصورت یکنواخت با قابلیت کنترل دما و زمان مورد نیاز)

شیکر الک

کلیک کنید

                     شیکر الک

شوف بالن

کلیک کنید

شوف بالن (حرارت دهی یکنواخت محلول)