الایزا ریدر

تست الایزا روشی عمومی در بیوشیمی غربالگری است. ست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار می برند. الایزا (ELISA) نام عمومی برای اینگونه روش‌هاست که بصورت رایج استفاده می‌شود و به عبارتی ارزیابی‌های سنجش ایمنی آنزیمی که در آن‌ها آنتی بادی یا آنتی ژن بر روی یک فاز جامد Coat می شود به نام الایزا شناخته شده است. ست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار می‌برند بدین ترتیب که یکی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می‌شود و برای ردیابی دومی بکار گرفته می‌شود، اما اساساً برای ردیابی هر جفت ماده ای که مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند می‌تواند بکار گرفته شود.

زمینه‌های کاربرد:

-ابزاری تشخیصی در پزشکی و پاتولوژی
-شناسایی مواد شیمیایی مختلف وسموم
-کنترل کیفیت در بسیاری از صنایع
-کاربرد تحقيقاتی در علوم مختلف
-حضور آنتی بادی‌ها یا آنتی ژن‌های یک عامل عفونی، اثبات وجود آنتی بادی‌های اختصاصی یک واکسن و یا اتو آنتی بادی‌ها

پخش ویدیو

الایزا ریدر

۱۵۰ وات، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز

۱۵ کیلوگرم