جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اسپکتروفتومتر دوپرتو

اسپکتروفتومتر دستگاهی است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری می‌کند. در این دستگاه تابش الکترومغناطیسی جذب ماده می‌شود و از روی شدت جذب هر ماده، مقدار ماده (غلظت ماده) تعیین می‌شود. در اسپکتروفتومتری میزان جذب یا عبور طول موج‌های مشخصی از نور فرودی از یک محلول حاوی نمونه مورد نظر اندازه گیری می‌شود. دستگاه اسپکتروفتومتر امکان اندازه گیری غلظت های فوق العاده کوچک را فراهم می‌کند. دستگاه های اسپکتروفتومتر دارای دو نوع منبع برای تولید نور هستند. لامپ های تنگستن یا هالوژن برای تولید نور مرئی و مادون قرمز با طول موج ۳۲۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر به کار می روند. برای تولید امواج فرابنفش نیز از لامپ دوتریوم با طول موج ۱۹۰ تا ۳۲۰ نانومتر استفاده می‌شود. نور تولید شده توسط این لامپ ها با استفاده از مونوکروماتور (تک رنگ ساز) فیلتر می‌شود. سپس در طول مسیر با استفاده از چند منشور و توری پراش، طول موج خاصی انتخاب می‌شود و از شکاف عبور یا متمرکز کننده پرتو عبور می‌کند. در ادامه این پرتوی نوری از نمونه عبور می‌کند. بخشی از نور در داخل نمونه جذب می‌شود و مابقی عبور می‌کند. نور عبوری به آشکارساز (Detector) رسیده و پس از تعیین شدت نور و تبدیل آن به انرژی الکتریکی، طیف ماده توسط صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود.

پخش ویدیو

اسپکتروفتومتر دوپرتویی

uv765

۰/۵ نانومتر

۱۵۰ وات، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز

۱۵ کیلوگرم