تجهیزات آزمایشگاه میکروبی

میکروسکوپ نوری

کلیک کنید

میکروسکوپ نوری (نوعی از میکروسکوپ برای مشاهده اجسام با استفاده از نور)

انکوباتور

کلیک کنید

انکوباتور (گرمخانه گذاری و رشد محیط‌های کشت در گستره دمایی ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد)

هودلامینار

کلیک کنید

هود لمینار (استریل سازی محیط‌های کشت سلول و باکتری)

اتوکلاو

کلیک کنید

اتوکلاو وسیله‌ای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب

انکوباتور یخچالدار

کلیک کنید

انکوباتور یخچالدار (گرمخانه گذاری و رشد محیط‌های کشت گستره دمایی ۰تا ۷۰درجه سانتی‌گراد)

 سمپلر (برداشتن حجم‌های معین بین ۰.۱ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر)

بن ماری

کلیک کنید

بن‌ماری (در دو نوع دیجیتال و آنالوگ گرم کردن نمونه به صورت یکنواخت با قابلیت کنترل دما و زمان مورد نیاز)

شیکر ارلن

کلیک کنید

شیکر ارلن (از تجهیزات آزمایشگاهی برای مخلوط کردن مایعات)

ترازوی آزمایشگاهی

کلیک کنید

ترازوی آزمایشگاهی (توزین دقیق نمونه‌های آزمایشگاهی با دقت ۰.۰۰۰۱ گرم)

آون (خشک کردن و استریل‌سازی مواد و ظروف آزمایشگاهی در دو نوع آنالوگ و دیجیتال)